Pielgrzymka na Litwę śladami Siostry Faustyny 11.05-14.05.2023r.

P I E L G R Z Y M K A    N A   L I T W Ę

śladami Siostry Faustyny

 

Płock- Święta Woda-Sokółka -Wilno-Troki

                    11 maja (czwartek) – 14 maja (niedziela) 2023

 

1 dzień              Wyjazd  spod Kościoła p.w. Bożego Miłosierdzia w Łodzi ul. Baczyńskiego 156;  91-170 Łódź, o godzinie 6.00. Przyjazd grupy do Płocka, Msza Św. w Sanktuarium u Sióstr Bożego Miłosierdzia, następnie podróż do Białegostoku, miejsc związanych z Ks. Michałem Sopoćko. Przyjazd na obiadokolację i nocleg do Świętej Wody.

 

2 dzień             Śniadanie 7.30. Przejazd do Sokółki. Miejsca Cudu Eucharystycznego. Msza Św. Czas na indywidualną modlitwę. Przejazd do Wilna i  spotkanie z przewodnikiem  ok. godz. 14.00 Zwiedzanie miasta – zabytkowa starówka, Ostra Brama , Cerkiew Św. Ducha, Klasztor Bazylianów, Filharmonia Wileńska, Plac Ratuszowy, Kościół Św. Ducha,  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Msza Św. (  znajduje się tam obraz Jezusa Miłosiernego), W czasie zwiedzania przerwa na kawę i herbatę. Kościół Franciszkański Na Piaskach. Obiadokolacja i nocleg.

 

3 dzień             Śniadanie 8.00. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie   Wilna:     Uniwersytet Wileński, Pałac Prezydencki, Muzeum Adama Mickiewicza, zakątek gotycki,      Kościół Św. Anny, Katedra Wileńska Św. Stanisława z kaplicą Św. Kazimierza, Msza Św.   W Kaplicy Ostrobramskiej. W czasie zwiedzania przerwa na kawę i herbatę. Cmentarz na Rossie (cmentarz wojskowy i stara Rossa), Kościół Św. Piotra i Pawła w którym znajduje się ponad 2000 rzeźb ze „Stiuku”( najpiękniejszy jako dzieło   sztuki kościół na Litwie).

Obiadokolacja i nocleg.

 

4 dzień             Śniadanie 8.00  Spotkanie z przewodnikiem. Ponary. Przejazd do Trok. Zwiedzanie Troków z przewodnikiem, położonego nad jeziorem Galve (Park Narodowy) Troki – miejscowość Karaimów. Msza Św. W Kościele przed Cudownym Obrazem „ Matki Bożej Ocznej” w Trokach. Obiad (kibiny – danie karaimskie). Rejs statkiem po jeziorze.

Kolejność zwiedza ustala przewodnik.

Około godziny 16.00 wyjazd w drogę powrotną. Planowany przyjazd do Łodzi w godzinach wieczornych.

 

Cena pielgrzymki: 1200 zł              

Cena obejmuje:

  •  Przejazd autokarem
  • 3 noclegi w hotelu ***
  • 3 śniadania 4 obiadokolacje
  • Opieka pilota na całej trasie
  • Przewodnik miejscowy
  • Ubezpieczenie NNW i KL
  • bilety wstępów

Pobierz ofertę