O nas

O nas

Nazywam się Joanna Pietrzyk i mam ten przywilej prowadzenia Biura RENOVIS sp.z o.o., które powstało w 2014 r. jako ,,córka” Fundacji SCALAM ,,Prostujemy Drogi Życia”. Renovis z łac. odrodzenie, odnowienie, w zamyśle - taki wewnętrzny ,,duchowy remont”.  Wszystkie wyjazdy mają charakter ,,rekolekcji w drodze”  ( rekolekcje to znaczy zbierać na nowo, powtórnie – w katolicyzmie kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź.)

 Moja przygoda z pielgrzymkami zaczęła się w 2000 roku, kiedy po raz pierwszy wybrałam się do Medjugorje. Tego czego doświadczyłam podczas tego wyjazdu nie da się ubrać w słowa ani opisać. Od tego momentu przyświeca mi cel:  ,,by inni też mogli tego doświadczyć”, by Boża Miłość dotknęła wszystkich! Dzisiaj organizuję pielgrzymki do miejsc świętych i miejsc kultu Maryjnego dla osób indywidualnych, dla grup zorganizowanych, dla parafii, rekolekcje ,,Post i Modlitwa”, na których uczymy się pościć i milczeć. Pomagają mi w tym osoby z podobną jak ja pasją, o podobnych wartościach, z którymi wspólnie pracujemy i umacniamy się w wierze. Zawsze towarzyszy nam Kapłan, który sprawuje sakramenty i jest naszym duchowym przewodnikiem. Zapraszam do spotkania na pielgrzymiej drodze!