PRZEGLĄDASZ

Orędzie z 25 maja

3 czerwca, 2016

„Drogie dzieci! Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i zachętą do nawrócenia. Szatan jest silny i chce wprowadzić do waszych serc i myśli nieporządek i niepokój. Dlatego wy, dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was właściwą drogą radości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”