PRZEGLĄDASZ

Orędzie z 25 grudnia

31 grudnia, 2016

Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Dzieci, otwórzcie wasze serca i bądźcie radości, że możecie Go przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy dzieci pomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi – 25 grudnia 2016 r.
Drogie dzieci! Dzisiaj, w tym dniu łaski w szczególny sposób wzywam was, abyście modlili się o pokój. Dzieci, przybyłam tutaj jako Królowa Pokoju i tyle razy wzywałam was, abyście modlili się o pokój. Ale, dzieci, wasze serca są niespokojne. Grzech uniemożliwia wam, abyście całkowicie otwarli się na łaskę i pokój, które Bóg pragnie wam ofiarować. Abyście żyli pokojem, moje dzieci, najpierw powinniście mieć pokój w waszych sercach i być całkowicie oddani Bogu i Jego woli. Nie szukajcie pokoju i radości w sprawach doczesnych, gdyż wszystko to jest przejściowe. Dążcie do prawdziwego miłosierdzia i pokoju, który pochodzi tylko od Boga i tylko tak wasze serca będą wypełnione prawdziwą radością i tylko w ten sposób będziecie mogli stać się świadkami pokoju w tym niespokojnym świecie. Ja jestem waszą matką i wstawiam się przed swoim Synem za każdego z was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
www.medjugorje.org.pl