PRZEGLĄDASZ

Orędzie z 25 lutego 2015 r.

3 marca, 2015

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej opowiadajcie. W modlitwie szukajcie woli Bożej i zgodnie z nią żyjcie według przykazań, do których wzywa was Bóg. Jestem z wami i z wami się modlę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Zrzut ekranu 2015-03-03 o 19.10.00